KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

1-Yarışma 01.04.2018 (saat: 00.01) - 23.06.2018 (saat: 23.59) tarihleri arasında geçerlidir. Fotoğrafını çekerek paylaştığınız  kıtır cipsleri lütfen saklayınız, ikramiye tesliminde ibrazı istenecektir. Kıtır cipsin ikramiye teslimi sırasında teslim edilememesi halinde yarışmacı ödül hakkını kaybedecektir. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez.
Birden fazla parça ile, farklı şekiller/tasarımlar ile yapılan kompozisyonlar jüri tarafından değerlendirilmeyecektir.

2-Her yarışma döneminde https://www.cheetosmuzesi.com adresine 20 adet birbirinden farklı mısır çerezi fotoğrafı koyulacaktır. Mısır çerezleri standart bir yapısı olmayan rastgele şekillerden oluşmaktadır. Yarışmacılar 20 şekilden herhangi birini hayvanlara, binalara, insanlara, ağaçlara, eşyalara benzeterek, yaratıcı benzetmelerini anlatan bir metni; ad, soyad, yaş, e-mail, telefon numarası ve adres bilgileri ile birlikte https://www.cheetosmuzesi.com adresine girerek yarışmaya katılabilirler. Yarışma Jürisinin değerlendirme kriteri “en yaratıcı benzetme” olacaktır. Kayıt sırasında yarışmacı tarafından bildirilen ad-soyad- adres bilgilerinde herhangi bir hata, eksik veya yanlışlık olması halinde Frito Lay Gıda San ve Tic. A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ayrıca dileyen katılımcılar mevcut fotoğraflar yerine kendi çektikleri mısır çerezi fotoğrafını https://www.cheetosmuzesi.com (ücretsiz) adresine yükleyerek de yarışmaya katılabilir.

Yarışmacılar, kampanyaya katıldıkları sırada gönderdikleri yaratıcı benzetme metinlerinin özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukuktan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul ederler.  Yarışmacılar, üçüncü şahısların haklarını ihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde yarışmacının ödül kazanma hakkı elinden alınır.

3- Yarışma tarihi, saati, açık adresi, ve Jüri;

Yarışma Tarihleri Jüri Tarihleri Jüri Saati İlan Tarihleri Asil Talihliler Son Başvuru Tarihleri Yedek Talihliler Son Başvuru Tarihleri
1. DÖNEM 01.04.2018-28.04.2018 02.05.2018 10.00 04.05.2018 19.05.2018 03.06.2018
2.DÖNEM 29.04.2018-26.05.2018 30.05.2018 10.00 01.06.2018 16.06.2018 01.07.2018
3.DÖNEM 27.05.2018-23.06.2018 27.06.2018 10.00 29.06.2018 14.07.2018 29.07.2018

Jüri tabloda bulunan saat ve tarihlerde, Büyükdere Caddesi Tekfen Tower. No:209/3 4.Levent İstanbul adresinde toplanacaktır.

Jüri; Osman Dilber (Pepsico – Yiyecek Kıdemli Pazarlama Müdürü), Onur Sanverdi (Pepsico – Cheetos, Çerezza & Rocco Kıdemli Marka Müdürü), Oğuzhan Andiç (Pepsico - Cheetos, Çerezza & Rocco Kıdemli Marka Müdür Yardımcısı), Şirin Güvenyazıcıoğlu (Pepsico – Marka İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü), İrem Karadol (Pepsico – Hukuk Danışmanı), Şirin Ekinci (Pepsico – Yasal Uyum Müdürü)

4- Yarışma sonuçları yukarıdaki tabloda bulunan tarihlerde https://www.facebook.com/Cheetosturkiye ve https://www.cheetosmuzesi.com adreslerinde ilan edilecektir.

5-ikramiyelerin adedi, cinsi, ve KDV-ÖTV dahil birim ve toplam değerleri, asil ve yedek talihli adedi;  

Yarışma Tarihleri Kişi Başı Ödül Tutarı Asil Talihli Yedek Talihli Toplam Ödül Tutarı
1. DÖNEM 01.04.2018-28.04.2018 20.000 TL- Nakit 5 5 100.000 TL- Nakit
2.DÖNEM 29.04.2018-26.05.2018 20.000 TL- Nakit 5 5 100.000 TL- Nakit
3.DÖNEM 27.05.2018-23.06.2018 20.000 TL- Nakit 5 5 100.000 TL- Nakit
300.000 TL- Nakit

6-Diğer hususlar; İkramiyelerin son teslim edilme tarihi 5.09.2018’dir. Yarışma Jürisinin değerlendirme kriteri “en yaratıcı benzetme” olacaktır. Her yarışma döneminde toplam 100.000 TL’lik nakit para ödülü 5 kişiye eşit dağıtılmak üzere; 3 yarışma dönemi dahilinde en yaratıcı benzetmeyi yapan toplam 15 Asil 15 Yedek jüri tarafından seçilmiş olacaktır. Yarışmalar sonunda (3 dönem) toplam 300.000.-TL para ödülü verilecektir. https://www.cheetosmuzesi.com adresine her yarışma döneminde 20 adet farklı mısır çerezi fotoğrafı konulacaktır.Her yarışma döneminde bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. İkramiye başlasına devredilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Kazanan yarışmacılar işlemler ile ilgili Kampanya Evi tarafından kayıtlı telefon ve e-posta adresleri aracılığı ile bilgilendirilecektir. 15 günlük yasal başvuru süresi içerisinde işlemlerini (veraset ve intikal vergisi ödeme, fotoğrafını çektiği kıtır cips ve nüfus cüzdanı kopyası ibrazı) tamamlayamayan asil talihlilerin yerine sırası ile yedek talihlilere geçilecektir. 15 günlük yasal başvuru süresi içerisinde işlemlerini (veraset ve intikal vergisi ödeme ve kıtır cips ibrazı) tamamlayamayan asil talihlilerin yerine sırası ile yedek talihlilere geçilecektir. Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Yeşim Özgür Kampanya çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez. Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur. Bu yarışma Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından MPİ’nin 10.11.2017 tarih ve 24951361-255.05.02- E.5173 sayılı kapsam dışı izin yazısı ile düzenlenmiştir.

7-Katılımcı, kampanyaya katılmak suretiyle Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye iletmiş olduğu ve aralarında aralarında ad soyad, T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi, ekran adı ve telefon, e-posta adresi, ev adresi, IP adresi gibi iletişim bilgilerinin de bulunduğu kişisel verilerinin Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve/veya PEPSI Grubu şirketleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ikincil mevzuatta yer alan kişisel veri işleme ilkeleri ile PEPSI kurumsal politikalarına uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için depolanarak saklanmasına, müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle işlenmesine,kişisel verilerin saklama ve işleme amaçlı olarak PEPSI tarafından Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca gerekli şartların sağlanması ve tedbirlerin alınması kaydıyla yurtdışına transfer edilmesine, ifa yardımcıları ile paylaşılmasına; katılımcı tarafından aksi belirtmediği sürece, bu kapsamda sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda mevcut verilerin makul süre boyunca saklanması, paylaşılması ve işlenmesine onay vermektedir. Katılımcı, ayrıca, Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarını kullanmak amacıyla Tekfen Tower Büyükdere Caddesi No: 209, 4. Levent/ İstanbul adresine yazılı olarak başvuru yapabileceği hakkında işburada ilgilendirilmiştir.

8-Frito Lay Gıda San ve Tic. A.Ş., düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve yarışmacının ya da diğerlerinin sunucularından kaynaklanan virus aşırı yuklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

9-Kampanya’ya katılan herkes, Katılım Koşullarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.